Javier Bas alcalde de Redondela destacou que a festa do Choco merece un plus, este ano engadiuse novos aspectos, entre eles a presentación da mesma no Pazo de Pousadouro. Na Illa de San Simón entre os días do 6 ao 8 de maio haberá unha Master Class onde se poderá aprender a cociñar o choco de maneira distinta á tradicional. Tamén destacou a importancia que tivo o acordo por parte dos partidos políticos en instar á Xunta de Galicia de declarar esta festa sea considerada como interese turístico.