Os veciños da estrada do Galleiro ( Vilar de Infesta) piden que se limite o tráfico, xa que é unha rúa estreita e os vehículos e motocicletas  pasan a toda velocidade e a estrada non ten beirarrúas .