Poucos son os escollidos para presenciar o primeiro baile do domingo de Corpus. Un espazo reducido fai que a recoñecida como praza de Petán so albergue aos máis madrugadores. Tres minutos escasos é o que se tarda en interpretar esta Danza das Espadas.