O grupo AER presentou unha moción sobre a transparencia sobre os soldos e gastos da corporación, na moción presentada o grupo de Electores propuxeron que as contas foran públicas na páxina web do concello a moción foi levada con éxito.