O grupo político B.N.G presentou unha moción que ten que ver coa lei coñecida como “a do aborto” para os nacionalistas o borrador que propón o ministro Gallardón é unha crueldade e instan a Xunta de Galicia a tomar varias decisións entre elas a de demandar ao actual ministro que volva a poñer en vigor a anterior lei.