A segunda moción levada polo B.N.G foi a de non eliminar os Partido Xudiciais como se está a facer neste momentos en España quedando unicamente nas capitais de provincia. Lembrar que un partido xudicial é unha unidade territorial para a administración da xustiza, integrada por un ou varios municipios limítrofes, dente xeito concellos como o de Fornelos ou Pazos de Borbén quedarían sen representación.