O grupo político AER pediu a comparecencia de Julio Alonso Concelleiro de Cultura para que explicara cales foron as medidas que lle levou a contratar a empresa Biglab, tamén pediu que explicara como están nestes momentos as bases que prometeu realizar ao pouca de entrar como concelleiro.