Xosé Couñago explícanos cales son os maiores beneficios do lume así como os seus rituais para afastar todo o mal que poida caer nun mesmo. No monte da Peneda antigamente facíanse as procesións de mortallas, procesións con cadaleitos ata o cumio da mesma.