A continuación amosamos a introdución dunha serie de vídeos que o proxecto Monte Penide Prehistórico gravou e realizou para amosar, ensinar e difundir o legado cultural e social que habitou en Monte Penide ou Monte Mirallo. Neste vídeo o arqueólogo Xurxo Constela introdúcenos  no proxecto titulado “Monte Penide Unha Viaxe no Tempo”.