Nos derradeiros días aprobouse no Congreso dos Deputados a nova lei da reforma do Código Penal dita lei desprotexe a toda aquela persoa con enfermidade mental que cometera un delito . Según a nova lei o Sr. Ministro de Xustiza Don Alberto Ruiz Gallardón na nova reforma do código penal inclúe o calificativo de perigosos á hora de facer referencia as persoas con enfermidade mental. Jaime Figueroa membro da asociación de enfermos mentais LENDA explícanos en que consiste a lei e os danos que orixina.