Tras a nova lei aprobada polo goberno central do co pago eléctrico e do lixo, a empresa adxudicataria de levar ditas labores SOGAMA aumentou nun 34% o seu valor comparado co do ano anterior. O P.S.O.E de Redondela presentou no pasado pleno unha moción para instar a Xunta de Galicia de que se faga cargo do incremento do pago no concello de Redondela. A moción foi aprobada co apoio do B.N.G e de A.E.R. o P.P votou en contra.