Galicia xeográficamente esta moi dispersa e o seu índice de envellecemento e moi alto, de aí que o B.N.G presentara unha moción sobre unha mellora de reparto económico para os concellos por parte das administracións centrais dependendo da xeografía do núcleo de vivendas e do envellecemento da poboación. A moción foi en dúas partes co apoio do P.S.O.E e A.E.R o P.P. votou encontra .