O P.S.O.E. presentou como segunda moción intentar unha modificación do I.B.I. ( Imposto de bens inmobles) no Concello de Redondela xa que a lei o permite. Leonardo Cabaleiro xustificou este intento de modificación xa que tras a grave crise que se está a padecer dito imposto parécelle excesivo. A moción foi retirada para un novo estudio sobre a mesma .