Os artistas Carme Carreiro e Emilio Villar  presenta na Casa da Torre de Redondela unha exposición fotográfica facendo alusión ao paso do tempo como reflexión sobre o concepto abstracto da fotografía que nos fai lembrar o reloxo eo calendario. unhas fotografías feitas con tratamento analóxico levadas ao momento máis actual e vangardista da fotografía dixital.