O B.N.G presentou no pasado pleno unha moción na que pedían demandar a xunta de Galicia a que insten ao F.R.O.P que paralicen a decisión de venta de Novagaliciabanco, xa que é de moita importancia para Galicia. Pedían tamén demandar ao Congreso dos Deputados para que aprobaran unha reforma legal e necesaria para que sexa considerados todos  os bancos   representativos en ámbitos territoriais en situación de Sistémicos e deste xeito paralizar as vendas.