O pasado 25 de xaneiro, foi o día elixido pola cofradia de redondela para botar ou mar ás polas de piñeiros que servirán de viveiro natural que atrae os chocos para desovar. Levan facéndoo dende hai 3 anos e deste xeito conseguiron duplicar as capturas do cefalópodo na enseada de San Simón.