Un dos pratos fortes do pleno da pasada semana foi a moción de urxencia que os socialistas levaban ao pleno o P.S.O.E tilda de lamentables o cruce de declaracións nos medios de comunicación referente á construción do centro comercial en Redondela do que tanto se falou ultimamente e queren deixar claro que son totalmente reacios a construción de dito centro comercial. Orge destacou que o máis importante non é a construción do centro se non casar adiante dunha vez o Plan Xeral Urbanístico.