Os veciñ@s de Chapela están moi preocupados por un guindastre abandoado no centro de Chapela dende hai anos nun edifio en construción parado na avenida de Vigo. Os veciñ@s temen que a estructura metálica non soporte o duro temporal que está a padecer Galicia. Solicitan ao Concello que tome as medidas oportunas para a súaretirada.