Nestes tempos de crise un dos máis afectados  economicamente son os autónomos, xa que cada día se lles dificulta máis a súa existencia por mor  dos impostos. Dende o B.N.G solicitamos neste pleno instar á Xunta de Galicia que demande ao Estado do Goberno un pocicionamento claro e contrario á suba das taxas aos autónomos e unha nova reforma fiscal.