A Agrupación de Electores de Redondela presentou no pasado pleno unha moción en contra da coñecida Lei do Aborto. Na Moción A.E.R solicita instar a Xunta de Galicia para que demande ao Goberno do Estado Que non se tramite dita Lei e insta á Xunta de Galicia que tomen medidas que garanten a igualdade de sexos entre home e muller,solicitan tamén á Xunta que leve a cabo as medidas para garantir unha mellora da conciliación laboral familiar, a igualdade entre homes e mulleres.