O Partido Socialista de Redondela presentou no pasado pleno unha comparecencia do Alcalde de Redondela para que explicara a acción realizada para facer posible unha compra en Chapela de terreos  para unha construcción