Neste quinto capítulo de Un Equipo de Terceira poderemos escoitar cal é a verdadeira labor dun capitán. Neste caso Molinos o capitán do Choco coméntanos cales son as tácticas do ” manda máis” no campo e no seu caso como é visto polo resto do equipo.