Hoxe celebrouse o pleno no Concello de Redondela sobre a aprobación dos orzamentos 2014, todo parecía que a votación sería en contra por todos os partidos  da oposición. Colléndonos a todos os asistentes por sorpresa o voceiro do P.S.O.E Luís Orge abstíñase na votación mentres os seus compañeiros votaban en contra. O público asistente e os seus compañeiros quedaron abraiados da votación.