O B.N.G presentou unha moción sobre o patrimonio das antigas Caixas de Aforros, antigamente ditas caixas posuían un patrimonio artísticos e mobiliario de gran importancia que hoxe en día coa venda de Novagaliciabanco pasaron a mans privadas, o B.N.G solicita que o patrimonio da caixa galega pase a uso público e que poida ser disfrutado por todos nós.