Unha vez máis Fomento pasa a expropiar uns terreos na zona de Negros, entre os afectados está o Concello de Redondela, dita expropiacións supón un custe económico a Fomento que ten que abonar neste caso ao Concello de Redondela. En anos atrás noutras expropiacións de Fomento ao Concello a;inda existe un custe económico sen abonar de aí que o grupo A.E.R leve esta moción ao pleno.