O grupo A.E.R presentou unha moción no pleno sobre o orde das mocións nos plenos. dita moción e presentada para intentar darlle prioridade as mocións locais ao resto das mocións, a prioridade refírese a tratar primeiro as mocións locais e logo as non locais, insto non quita en resta importancia nas mocións presentadas aos plenos.