Herminda Quelle Concelleira de Participación Cidadá declarou que as comparsas de Chapela teñen moito enxeño, xa que cada ano veñen demostrándonos nas peculiares comparsas, cando non hai partidas económicas suficientes temos que tirar do enxeño. O resultado e apreciable cada ano Chapela vai a máis.