O que fan estes rapaces é a auténtica definición do que significa “estar colgado”..