A Federación de Veciños e consumidores e usuarios de Cesnates ( San Simón) presenta no ano 2000 ao concello unha iniciativa dunha campaña de posta en marcha de distintos òrganos de participaciòn cidadá. A se mesmo as asociacións de veciños comeza a ter máis importancia no Concello. Tras varios anos de traballo os veciños séntense ” afastados” por algun sector da política e ven como o creado ata a día de hoxe vai perdendo forza.