O reparto por parte do Goberno español na cantidade de pezas a pescar nas autonomías non é segundo o B.N.G o máis equitativo para os pescadores galegos. O B.N.G considera mo escasa a cantidade de kilos asignada a comunidade galega e acusa o Goberno galego de non coidar aos seus pescadores.

(Redondela.tv pide desculpas por non ofrecer a exposición de motivos na primeria quenda do B.N.G, un fallo fixo que non se gravara a primeira intervención)