Investigacións de fontes fiables como as da ONU ofrécennos algúns datos:
O 94% da riqueza mundial está en mans do 20% das persoas e só o 6% do total repártese entre o 80% da poboación.
O 2% dos máis ricos, teñen máis riquezas que a metade do resto do mundo..

As 300 persoas máis ricas do planeta, teñen a mesma riqueza que as 3000 millóns de persoas máis pobres de La Tierra ou noutras palabras: un grupo de persoas que caben nun avión posúen máis riquezas que a poboación enteira da India, China, EU e Brasil todos xuntos..

A mensaxe deste vídeo fainos pensar que hai cousas profundamente equivocadas nas regras da economía globlal.. Non pode ser xusto que a riqueza do noso planeta se concentrase nun número moi reducido de persoas. Este non é o mundo que queremos, se pode e se debe loitar para cambialo, non abonda con só queixarse..