Na festa dos Maios de Redondela non podía faltar a agrupación do ” Carballo das Cen Polas” levan anos vindo á festa dos Maios e sempre coa realización dun Maio tradicional como é o cono. Nesta ocasión Luis coméntanos que para que esta festa non esmoreza ten que haber máis axudas por parte das administracións, os concursantes deberían ter algo máis de recursos para poder incrementar o número de MAios.