A escritora Elena Gallego autora da triloxía Dragal, participou como membro do xurado no tradicional día dos Maios. Elena quedou sorprendida no alto nivel de participación e destacou a calidade tanto das coplas como dos Maios en xeral. Comentounos ademais que a súa casa ben de tradición de Maios xa que cando era cativa elaboraba os Maios na zona de Marín.