Xosé Luís Franco Grande membro da Real Academia Galega formou parte dos membros do xurado no día dos Maios e salíu encantado de Redondela. Xosé Luís nunca vira un acto no día dos Maios xa que na zona de onde el é non hai tradición. Este tipo de festexos teñen que perduran no tempo e sería unha mágoa que acabaran por desaparecer.