O P.S.O.E presentou unha moción sobre o céntimo sanitario. Unha moción que viña de meses atras concretamente do mes de marzo, a moción foi respaldada pola oposición.