O grupo de Electores de Redondela presentou no pleno unha moción para a mellora da lei e seguridade das persoas con enfermidade de cancro.