O B.N.G cre que as   axudas de fondo de emprego que o estado española abxudica as comunidades autónomas neste caso a galega non estan ben distribuidos.