Unha novidosa actividade física estase a levar a cabo no instituto I.E.S Mendiño de Redondela trátase de aprender todo o relacionado co mundo da vela dentro de horarios lectivos. O seu propulsor o mestre de educación física Domingo cre que é unha iniciativa moi positiva para o alumnado.