O grupo político A.E.R presentou unha moción no pasado pleno sobre a transparencia nos servizos privatizados. Creando un perfil na páxina web do Concello onde expoña publicamente toda a información sobre os gastos e adxudicacións para que deste xeito a cidadanía teña aceso a dita información.