No día das Letras Galegas este ano adicouselle ao poeta Xosé María Díaz Castro e o Concello de Redondela quiso homenaxealo por medio do redondelá Xosé Couñago lendo unha serie de tres poemas do autor.