Como xa é tradicional cando unha Penla se retira dos ombros da Burra fáiselle entrega do Gorro  e as As de anxo de Penla. Neste ano unha dan Penlas Noelia recibiu dito homenaxe e danzou por derradeira vez como Penla.