Todos os partidos políticos estiveron en acordo a hora de aprobar a subida da cuantía económica a Cáritas a así poder chegar a un total de 10.000 euros. Neste momentos de crise Cáritas está a desevolver unha labor moi importatnte en aquelas familias máis necesitadas.