Sen dúbida algunha ter unha descapacidade  hoxe en día é un inconveniente  á hora de valerse por se mesmo en Redondela. A maioría de instalación públicas non están dotadas de medías adecuados para os máis afectados, rampas de entradas, ascensores, paneis visuais para cegos etc. O grupo A.E.R presentou unha moción na que reclaman unha melloras nas instalacións públicas.