Durante as xiras, as 20 persoas que forman  o seu equipo convírtense na  súa  familia. Soraya comparte con eles non só o traballo senon a vida a bordo dun autobús. Ali xantan, durmen, charlan, xogan… Así é a vida de Soraya.