O Consello de Ministros aprobou o  Anteproxecto da Lei Orgánica do Poder Xudicial (LOPJ), unha norma que cambiará o actual mapa xudicial español mediante a creación de tribunais de instancia (TPI) nas capitais de provincia e o reforzamento do Tribunal Supremo, que contará con jurisprudencia que vinculará de forma obrigatoria ao resto dos órganos.Deste xeito Redondela estará afectada por dita Lei.