Unha vez rematadas as mocións nos plenos chega a quenda das comparecencias rogos e preguntas, . Neste vídeo emitimos os rogos e preguntas do pleno do mes de Agosto.