Tras a aprobación do novo servizo de cobro por parte do Concello de Redondela e dos taxistas locais o seguinte paso a dar e axustar un prezo a ese novo regulamento. Axustar un prezo asumible e unha demarcación xeográfica onde e como poder aplicar os prezos en función os puntos kilométricos. Algo que ata o de agora estaba un pouco confuso.