Como ben ditamina a lei para poder levar adiante o reparto dos Orzamentos Participativos este ten que ser aprobado polos grupos políticos no pleno do Concello. Aprobado este punto o Concello poderá entregar de forma lineal o acordado cos distintos Consellos Parroquiais.