Algamar é a primeira empresa española que decide especializarse exclusivamente n0a recoleción, secado e elaboración de algas mariñas para uso alimentario como verdura. Algamar é unha empresa de Redondela que exporta a moitas partes do mundo.

Vídeos relacionados