“As do Peixe”, Catro actrices, catro traballadoras, un lote de historia e, como mar de fondo, o sector conserveiro. Teatro para lembrar as mulleres da conserva no Auditorio da Xunqueira o sábado 25 de outubro ás 2oh